الهی! عمر خود بر باد کردم

مجموعه: آرامش سبز مناجات نامه   الهی! خواندی تأخیر کردم. فرمودی تقصیر کردم. الهی!  عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم. الهی!  اگر کار به گفتار است بر سر همه تاجم و اگر به کردار است به پشه و مور محتاجم. الهی!  بیزارم از طاعتی که مرا به عجب آرد. مبارک …


با تو از شب های سرد بی کسی می گویم

مجموعه: آرامش سبز       … و با تو از شب های سرد بی کسی می گویم از التهاب اشک، از عبور سنگین لحظه ها و سکوت مرگ آور حسرت، در این صحرای بی پایان، به روی ماسه های سرنوشت خویش می بارم نه نای رفتن دارم، نه تاب ماندن آرام و سنگین قدم …


خداوندا اگر روزی !

مجموعه: آرامش سبز   خداوندا! اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی   لباس فقر پوشی   غرورت را برای ‌تکه نانی   ‌به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌   و شب آهسته و خسته تهی‌ دست و زبان بسته به سوی ‌خانه باز آیی زمین و آسمان را کفر می‌گویی نمی‌گویی؟!   خداوندا! اگر …


گفت وگو با معبود در سحرگاه رمضان

مجموعه: آرامش سبز   پروردگارا! در این سحرگاه مبارک رمضان، تو را می خوانم و از تو بهترین ها را طلب می کنم؛ از هرآنچه نزد توست، زیباترین ها و ارزشمندترین ها و محبوب ترین ها را می طلبم. نافذترین مشیت و شریف ترین آبرو و استوارترین شأن را از تو می خواهم. درخشان ترین …


رازو نیاز دکتر شریعتی با خدا !

مجموعه: آرامش سبز       خدایا ! عقیده ی مرا از دست عقده ام مصون بدار.   خدایا ! به من قدرت تحمل عقیده ی مخالف ارزانی کن   خدایا! رشد عقلی و عملی ، مرا از فضیلت ِ تعصب ، احساس و اشراق محروم نسازد   خدایا ! مرا همواره آگاه و هوشیار …


نماز عشق

مجموعه: آرامش سبز بسم الله الرحمن الرحیم…… الهی…بک عرفتک…تو را با تو شناختم و برایت می خوانم….می خوانم توئی را که هر وقت می خوانمت اجابتم می کنی و چه بسیار لحظه هایی که خواندی مرا و کاهلی کردم… می ستایم توئی را که تنها کسی هستی که ناله های تمنایم را میشنوی….می ستایم توئی …